Thứ năm, 31/05/2012 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu


Nội dung này đã cũ, có thể không phù hợp với các phần mềm hiện tại

Tags:

Các tin liên quan

Thiết lập server ban đầu với CentOS 6
2012-05-22
Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên CentOS 6
2012-05-22