Thứ ba, 22/04/2014 | 00:00 GMT+7

Cách cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 14.04 bằng RVM

Ruby on Rails là một trong những ứng dụng phổ biến nhất dành cho các nhà phát triển muốn tạo các trang web và ứng dụng web. Ngôn ngữ lập trình Ruby, cùng với khung phát triển Rails, làm cho việc phát triển ứng dụng trở nên đơn giản.

Vì Ruby on Rails không có định dạng được đóng gói gọn gàng, nên việc cài đặt khung công tác từng là một trong những phần khó khăn hơn khi bắt đầu. May mắn là các công cụ như rvm , Trình quản lý version Ruby, đã làm cho việc cài đặt trở nên đơn giản.

Trong hướng dẫn này, ta sẽ chỉ ra cách cài đặt rvm trên VPS Ubuntu 14.04 và sử dụng nó để cài đặt version ổn định của Ruby và Rails. Mặc dù bạn có thể thực hiện các quy trình này với quyền là user root , ta sẽ giả sử bạn đang điều hành bằng user không có quyền như trong các bước 1-4 trong hướng dẫn này.

Con đường nhanh chóng

Cách nhanh nhất để cài đặt Ruby on Rails với rvm là chạy các lệnh sau như một regular user :

gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 \curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable --rails 

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password của regular user của bạn như một phần của quy trình cài đặt.

Hãy xem xét chính xác những gì đang xảy ra ở đây.

Lệnh gpg liên hệ với server public key và yêu cầu khóa được liên kết với ID đã cho. Trong trường hợp này, ta đang yêu cầu khóa của dự án RVM được sử dụng để ký mỗi bản phát hành RVM. Có public key của dự án RVM cho phép ta xác minh tính hợp lệ của bản phát hành RVM mà ta sẽ download , được ký bằng private key phù hợp.

Phần \curl sử dụng trình lấy web curl để lấy file script từ trang web rvm . Dấu gạch chéo ngược dẫn đầu lệnh đảm bảo ta đang sử dụng lệnh curl thông thường chứ không phải bất kỳ version alias nào bị thay đổi.

Cờ -s cho biết tiện ích sẽ hoạt động ở chế độ im lặng, cờ -S overrides một số điều này để cho phép curl xuất ra lỗi nếu nó không thành công. Cờ -L báo cho tiện ích theo dõi các chuyển hướng.

Tập lệnh sau đó được chuyển trực tiếp đến bash để xử lý. Cờ -s cho biết rằng đầu vào đến từ tiêu chuẩn. Sau đó, ta chỉ định rằng ta muốn version ổn định mới nhất của rvm và ta cũng muốn cài đặt version Rails ổn định mới nhất, version này sẽ kéo Ruby được liên kết vào.

Sau một quy trình cài đặt dài, tất cả những gì bạn cần làm là mã nguồn các tập lệnh rvm bằng lệnh :

source ~/.rvm/scripts/rvm 

Đến đây bạn sẽ có một môi trường Ruby on Rails đầy đủ được cấu hình.

Cài đặt các version Ruby và Rails cụ thể

Nếu bạn cần cài đặt các version cụ thể của Ruby cho ứng dụng của bạn , bạn có thể làm như vậy với rvm như sau:

<pre>
rvm install <span class = “highlight”> ruby_version </span>
</pre>

Sau khi cài đặt, ta có thể liệt kê các version Ruby có sẵn mà ta đã cài đặt bằng lệnh :

rvm list 

Ta có thể chuyển đổi giữa các version Ruby bằng lệnh :

<pre>
rvm sử dụng <span class = “highlight”> ruby_version </span>
</pre>

Ta có thể sử dụng Rails version khác nhau với mỗi của Ruby bằng cách tạo gemsets và sau đó cài đặt Rails trong những người sử dụng bình thường gem lệnh:

<pre>
rvm gemset create <span class = “highlight”> gemset name </span> # tạo gemset
rvm <span class = “highlight”>
version ruby </span> @ <span class = “highlight”> tên bộ đá quý </span> # chỉ định version Ruby và bộ đá quý mới của ta
gem install rails -v <span class = “highlight”>
version rails </span> # cài đặt version Rails cụ thể
</pre>

Các bộ đá quý cho phép ta có các môi trường độc lập cho các đá quý và cho phép ta có nhiều môi trường cho mỗi version Ruby mà ta cài đặt.

Học nhiều hơn nữa

Ta đã trình bày những kiến thức cơ bản về cách cài đặt rvm và Ruby on Rails ở đây, nhưng vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về rvm . Hãy xem bài viết của ta về cách sử dụng rvm để quản lý môi trường Ruby của bạn để tìm hiểu thêm về cách làm việc với rvm.

<div class = “author”> Bởi Justin Ellingwood </div>


Tags:

Các tin liên quan

Cách thêm và xóa người dùng trên VPS Ubuntu 14.04
2014-04-22
Cách cài đặt và cấu hình Slim Framework trên Ubuntu 14.04
2014-04-22
Cách cài đặt kho lưu trữ trình soạn nhạc tùy chỉnh trên Ubuntu
2014-04-21
Cách cài đặt và sử dụng Fish Shell trên VPS Ubuntu
2014-04-09
Cách thiết lập hệ thống tệp phân tán Tahoe-LAFS trên server Ubuntu 14.04
2014-04-03
Cách cài đặt Hadoop trên Ubuntu 13.10
2014-03-20
Cách cài đặt ProcessWire trên VPS Ubuntu
2014-03-20
Cách cài đặt Hadoop trên Ubuntu 13.10
2014-03-20
Cách cài đặt HHVM (Máy ảo HipHop) trên VPS Ubuntu 13.10
2014-03-18
Cách thiết lập server cloud Ubuntu cho ứng dụng web Python
2014-02-25