Thứ ba, 22/04/2014 | 00:00 GMT+7

Cách thêm và xóa người dùng trên VPS Ubuntu 14.04

Một trong những tác vụ cơ bản nhất mà bạn nên biết cách thực hiện trên một server Linux mới là thêm và xóa user . Khi bạn tạo một server mới, bạn chỉ được cấp account root theo mặc định.

Mặc dù điều này mang lại cho bạn nhiều sức mạnh và sự linh hoạt, nhưng nó cũng nguy hiểm và có thể phá hủy. Luôn là một ý tưởng tốt hơn nếu thêm một user bổ sung, không có quyền để thực hiện các việc thông thường. Bạn cũng nên tạo account bổ sung cho mọi user khác mà bạn có thể có trên hệ thống của bạn . Mỗi user nên có một account khác nhau.

Bạn vẫn có thể có được các quyền của administrator khi cần thông qua một cơ chế gọi là sudo . Trong hướng dẫn này, ta sẽ trình bày cách tạo account user , gán quyền sudo và xóa user .

Cách thêm user

Nếu bạn đã đăng nhập với quyền là user root , bạn có thể tạo user mới bất kỳ lúc nào bằng lệnh :

 • adduser newuser

Nếu bạn đăng nhập với quyền là user không phải root đã được cấp quyền sudo , như được trình bày trong hướng dẫn cài đặt server ban đầu , bạn có thể thêm user mới bằng lệnh :

 • sudo adduser newuser

Dù bằng cách nào, bạn sẽ được hỏi một loạt câu hỏi. Thủ tục sẽ là:

 • Gán và xác nhận password cho user mới
 • Nhập bất kỳ thông tin bổ sung nào về user mới. Điều này là hoàn toàn tùy chọn và có thể được bỏ qua bằng cách nhấn "ENTER" nếu bạn không muốn sử dụng các trường này.
 • Cuối cùng, bạn cần xác nhận thông tin bạn cung cấp là chính xác. Gõ “Y” để tiếp tục.

User mới của bạn hiện đã sẵn sàng để sử dụng! Đến đây bạn có thể đăng nhập bằng password bạn đã cài đặt .

Lưu ý : Tiếp tục nếu bạn cần user mới của bạn có quyền truy cập vào chức năng quản trị.

Cách cấp quyền Sudo cho user

Nếu user mới của bạn có khả năng thực thi các lệnh với quyền root (quản trị), bạn cần cấp cho user mới quyền truy cập vào sudo .

Ta có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng lệnh visudo , lệnh này sẽ mở file cấu hình thích hợp trong editor . Đây là cách an toàn nhất để thực hiện những thay đổi này.

Nếu bạn hiện đang đăng nhập với quyền là user root, hãy nhập:

 • visudo

Nếu bạn đăng nhập bằng user không phải root có quyền sudo, hãy nhập:

 • sudo visudo

Tìm kiếm dòng trông giống như sau:

 • root ALL=(ALL:ALL) ALL

Bên dưới dòng này, hãy sao chép định dạng bạn thấy ở đây, chỉ thay đổi từ “root” để tham chiếu đến user mới mà bạn muốn cấp quyền sudo cho:

 • root ALL=(ALL:ALL) ALL
 • newuser ALL=(ALL:ALL) ALL

Bạn nên thêm một dòng mới như thế này cho mỗi user sẽ được cấp đầy đủ các quyền sudo. Khi hoàn tất, bạn có thể lưu file bằng cách nhấn CTRL-X , tiếp theo là “Y”, sau đó nhấn “ENTER” để xác nhận.

Như vậy, user mới của bạn có thể thực hiện các lệnh với quyền quản trị.

Khi đăng nhập với quyền user mới, bạn có thể thực hiện các lệnh như regular user của bạn bằng lệnh các lệnh như bình thường:

 • some_command

Bạn có thể thực hiện cùng một lệnh với các quyền quản trị bằng lệnh sudo trước lệnh:

 • sudo some_command

Bạn sẽ được yêu cầu nhập password của account regular user mà bạn đã đăng nhập.

Cách xóa user

Trong trường hợp không cần user nữa, tốt nhất bạn nên xóa account cũ.

Bạn có thể xóa chính user mà không cần xóa các file nào của họ bằng lệnh file này là root:

 • deluser newuser

Nếu bạn đã đăng nhập với quyền là một user không phải root khác có quyền sudo, có thể chạy lệnh:

 • sudo deluser newuser

Thay vào đó, nếu bạn muốn xóa folder chính của user khi user bị xóa, bạn có thể đưa ra lệnh sau với quyền root:

 • deluser --remove-home newuser

Nếu bạn đang chạy điều này với quyền là user không phải root có quyền sudo, thay vào đó bạn sẽ nhập:

 • sudo deluser --remove-home newuser

Nếu trước đó bạn đã cấu hình quyền sudo cho user mà bạn đã xóa, bạn có thể cần xóa lại dòng có liên quan bằng lệnh :

 • visudo

Hoặc sử dụng điều này nếu bạn là user không phải root với các quyền sudo:

 • sudo visudo
 • root ALL=(ALL:ALL) ALL
 • newuser ALL=(ALL:ALL) ALL # DELETE THIS LINE

Điều này sẽ ngăn user mới được tạo với cùng tên vô tình được cấp quyền sudo.

Kết luận

Đến đây bạn sẽ có một xử lý khá tốt về cách thêm và xóa user khỏi hệ thống Ubuntu 14.04 của bạn . Quản lý user hiệu quả sẽ cho phép bạn tách user và chỉ cấp cho họ quyền truy cập mà họ được yêu cầu để thực hiện công việc của bạn .

Để biết thêm thông tin về cách cấu hình sudo , hãy xem hướng dẫn của ta về cách chỉnh sửa file sudoers tại đây.


Tags:

Các tin liên quan

Cách cài đặt và cấu hình Slim Framework trên Ubuntu 14.04
2014-04-22
Cách cài đặt Ruby on Rails trên Ubuntu 14.04 bằng RVM
2014-04-22
Cách cài đặt kho lưu trữ trình soạn nhạc tùy chỉnh trên Ubuntu
2014-04-21
Cách cài đặt và sử dụng Fish Shell trên VPS Ubuntu
2014-04-09
Cách thiết lập hệ thống tệp phân tán Tahoe-LAFS trên server Ubuntu 14.04
2014-04-03
Cách cài đặt Hadoop trên Ubuntu 13.10
2014-03-20
Cách cài đặt ProcessWire trên VPS Ubuntu
2014-03-20
Cách cài đặt Hadoop trên Ubuntu 13.10
2014-03-20
Cách cài đặt HHVM (Máy ảo HipHop) trên VPS Ubuntu 13.10
2014-03-18
Cách thiết lập server cloud Ubuntu cho ứng dụng web Python
2014-02-25