Thứ sáu, 16/08/2013 | 00:00 GMT+7

Giới thiệu khái niệm cơ bản về Linux


Về Linux


Linux là một hệ điều hành open-souce , miễn phí. Tất cả các hệ điều hành được cung cấp của DigitalOcean đều là bản phân phối Linux.

Linux đã được phát triển tích cực từ năm 1991. Nó đã phát triển để trở nên linh hoạt và được sử dụng trên khắp thế giới, từ web server đến điện thoại di động.

DigitalOcean cung cấp các bản phân phối Linux trên các server vì Linux miễn phí và dễ sử dụng.

Tuy nhiên, những người mới làm quen với Linux có thể gặp khó khăn khi tiếp cận cấu trúc của một hệ điều hành không quen thuộc.

Hướng dẫn này nhẹ nhàng giới thiệu các kỹ năng terminal chính và trang bị cho người mới tìm hiểu thêm về Linux.

Nhà ga


Đối với hầu hết thời gian bạn truy cập một server cloud , bạn sẽ thực hiện việc đó thông qua một terminal shell. Shell cho phép bạn thực hiện các lệnh trên server .

Tất cả các nhiệm vụ quản trị có thể được thực hiện thông qua terminal . Điều này bao gồm thao tác file , cài đặt gói và quản lý user .

Thiết bị terminal có tính tương tác. Bạn chỉ định các lệnh để chạy. Đầu cuối đưa ra kết quả của các lệnh đó. Việc thực thi bất kỳ lệnh nào được thực hiện bằng lệnh lệnh đó và nhấn Enter.


Hệ thống file Linux dựa trên cây folder . Điều này nghĩa là bạn có thể tạo các folder (hoặc “thư mục”) bên trong các folder khác và các file có thể tồn tại trong bất kỳ folder nào.

Để xem folder bạn hiện đang hoạt động:

pwd

Điều này là viết tắt của "thư mục làm việc in", và sẽ in đường dẫn đến folder hiện tại của bạn. Đầu ra có thể trông giống như sau:

/home/foo

Điều này nghĩa là folder hoạt động hiện tại của bạn là foo , nằm trong home , nằm trong folder root , /.

Để xem các file và folder khác tồn tại trong folder làm việc hiện tại của bạn:

ls

Thao tác này sẽ cung cấp cho bạn danh sách tên các file và folder . Để chuyển vào một folder , hãy sử dụng tên của nó:

cd <name of directory>

Điều này sẽ thay đổi folder làm việc hiện tại mới của bạn thành folder bạn đã chỉ định. Bạn có thể thấy điều này với pwd .

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định .. để thay đổi folder một cấp trong đường dẫn của bạn. Để quay lại folder ban đầu của bạn:

cd ..

Ta cũng có thể tạo các folder mới trong folder làm việc hiện tại của ta . Ví dụ: để tạo một folder mới có tên là bar :

mkdir bar

Sau đó, ta có thể <pre> cd </pre> vào thanh nếu ta muốn. Ta cũng có thể xóa thanh nếu ta không còn thấy nó hữu ích:

rm -d bar

<pre> rm -d </pre> sẽ chỉ xóa các folder trống.

Thao tác file


Không thể sử dụng file với <pre> cd </pre> (nó là viết tắt của “thay đổi folder ”).

Thay vào đó, ta có thể xem các file . Giả sử ta có một file baz trong folder hiện tại của ta :

cat baz

Thao tác này sẽ in ra toàn bộ nội dung của baz vào terminal .

Với các file dài, điều này là không thực tế và không thể đọc được. Để phân trang kết quả :

less baz

Thao tác này cũng sẽ in nội dung của baz , nhưng một trang terminal tại một thời điểm, bắt đầu từ đầu file .

Sử dụng phím cách để chuyển trang hoặc các phím mũi tên để lên và xuống từng dòng một. Nhấn q để thoát khỏi ít hơn .

Để tạo một file mới có tên foobar :

touch foobar

Thao tác này sẽ tạo một file trống có tên foobar trong folder làm việc hiện tại của bạn. Nội dung của file này trống.

Nếu ta quyết định foobar không phải là một cái tên hay như vậy, ta có thể đổi tên foobar thành fizzbuzz :

mv foobar fizzbuzz

<pre> mv </pre> là viết tắt của “move” và nó có thể di chuyển một file hoặc folder từ nơi này sang nơi khác.

Bằng cách chỉ định file root , ta có thể “di chuyển” nó đến một vị trí mới trong folder làm việc hiện tại, do đó đổi tên nó.

Cũng có thể sao chép một file sang một vị trí mới. Nếu ta muốn khôi phục foobar , nhưng hãy tiếp tục fizzbuzz :

cp fizzbuzz foobar

Đúng như bạn đoán, <pre> cp </pre> là viết tắt của "copy". Bằng cách sao chép fizzbuzz vào một file mới có tên là foobar , ta đã sao chép file root sang một file mới có tên khác.

Tuy nhiên, một file có ích lợi gì nếu nó không chứa gì? Để chỉnh sửa file , cần có editor file .

Có nhiều tùy chọn cho editor file , tất cả đều do các chuyên gia tạo ra để sử dụng hàng ngày. Các trình soạn thảo như vậy bao gồm vim , emacs, nano và pico.

nano là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho người mới bắt đầu. Nó rất dễ sử dụng và đơn giản, không có chuông hoặc còi gây nhầm lẫn cho user bình thường.

Để chỉnh sửa văn bản thành foobar :

nano foobar

Thao tác này sẽ mở ra một không gian nơi bạn có thể bắt đầu nhập ngay lập tức để chỉnh sửa foobar .

Để lưu văn bản đã viết, nhấn <pre> Ctrl-X </pre> rồi nhấn y . Điều này đưa bạn trở lại shell với một file foobar mới được lưu.

Bây giờ foobar có một số văn bản để xem khi sử dụng <pre> cat </pre> hoặc <pre> less </pre>.

Cuối cùng, để xóa fizzbuzz trống:

rm fizzbuzz

Không giống như folder , các file bị xóa cho dù chúng có chứa nội dung hay không.

Tiêu chuẩn phân cấp hệ thống file


Gần như tất cả các bản phân phối Linux đều tuân theo tiêu chuẩn chung cho cấu trúc folder hệ thống file .

FHS xác định các cơ sở trực tiếp được xác định rõ ràng cho các mục đích khác nhau.

Biểu tượng / được sử dụng để chỉ ra folder root trong hệ thống file phân cấp do FHS xác định.

Khi user đăng nhập vào shell, họ sẽ được đưa đến folder user của riêng họ trong / home.

FHS định nghĩa / home là nơi chứa các folder home cho regular user . (root có folder chính trong / root, cũng do FHS chỉ định.)

Bởi vì các vị trí mặc định, thông thường được cung cấp cho nhiều loại file khác nhau, việc tổ chức các file cho các mục đích khác nhau được đơn giản hóa.

Quyền


Trên hệ thống có nhiều account user , việc xác định ai được phép tương tác với file nào là quan trọng.

Linux hỗ trợ quyền đối với hệ thống file kiểu unix, hạn chế người có thể đọc và ghi một số file nhất định.

Quyền là một chủ đề rộng lớn và sâu sắc, được thảo luận chi tiết trong bài viết về quyền của ta .

Văn hóa học hỏi


Lúc này, hướng dẫn này chỉ phục vụ cho việc dạy những điều cơ bản về việc làm quen trong môi trường Linux. Nhưng việc tìm đường của bạn trong môi trường Linux đòi hỏi sự cống hiến và một tư duy tò mò.

Khi bạn có câu hỏi về cách hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể tìm đến một số cách hướng dẫn.

Trước hết, GoogleDuckDuckGo là những tài nguyên vô giá. Kỳ lạ là nếu bạn có một câu hỏi, nhiều người khác đã hỏi nó và đã có câu trả lời.

Bản năng ngay lập tức của bạn là tìm kiếm câu trả lời thông qua các công cụ tìm kiếm đó.

Khi câu hỏi của bạn liên quan đến bất kỳ lệnh Linux nào, các trang hướng dẫn sử dụng cung cấp tài liệu chi tiết và sâu sắc cho hầu hết mọi lệnh.

Để xem man-page cho bất kỳ lệnh nào:

man <command>

Ví dụ: <pre> man rm </pre> hiển thị mục đích của rm , cách sử dụng nó, những tùy chọn có sẵn, ví dụ về cách sử dụng và nhiều thông tin hữu ích hơn.

Thu thập thông tin bạn tìm kiếm là một kỹ năng cần thiết, sẽ duy trì sự nghiệp Linux của bạn trong thời gian bạn tiếp tục dành thời gian học hỏi.


Tags:

Các tin liên quan

Cách sử dụng SFTP để truyền tệp an toàn bằng server từ xa
2013-08-13
Cách thiết lập server Git riêng trên VPS
2013-08-02
Cách cài đặt và cấu hình firewall server cấu hình (CSF) trên Ubuntu
2013-07-29
Kiến thức cơ bản về quyền của Linux và cách sử dụng Umask trên VPS
2013-07-10
Cách bảo mật server cloud chống lại SQL Injection
2013-07-05
Cài đặt và sử dụng Vim Text Editor trên Cloud Server
2013-07-03
Cách cài đặt Zend Server 6 trên VPS CentOS 6.4
2013-07-03
Cài đặt và sử dụng Vim Text Editor trên Cloud Server
2013-07-03
Cách sử dụng Z Shell (zsh) trên server cloud
2013-07-01
Cách thêm tệp swap trên server cloud Arch Linux
2013-06-28