Cách sử dụng Traefik v2 làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt một Reverse Proxy . Điều này là do bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-30

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 18.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 20.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách tạo Server Ebook trên Ubuntu 18.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27

Cách tạo server Ebook calibre trên Ubuntu 20.04
caliber là một trình quản lý ebook open-souce và miễn phí, nổi tiếng với ứng dụng máy tính để bàn đa nền tảng. Bạn có thể sử dụng tầm cỡ để quản lý thư viện ebook của bạn trên một thiết bị, nhưng ứng dụng này cũng bao gồm một thành phần server mạnh mẽ. Cài đặt server ebook cho phép bạn:
2020-10-27

Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 18.04
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL theo cách gọn gàng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại URL dựa trên các điều kiện.
2020-10-27

Cách viết lại URL bằng mod_rewrite cho Apache trên Ubuntu 20.04
Mô-đun mod_rewrite của Apache cho phép bạn viết lại URL rõ ràng hơn, dịch các đường dẫn mà con người có thể đọc được thành các chuỗi truy vấn thân thiện với mã. Nó cũng cho phép bạn viết lại các URL dựa trên các điều kiện.
2020-10-27

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 18.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

Cách sử dụng Traefik làm Reverse Proxy cho Docker Containers trên Ubuntu 20.04
Docker có thể là một cách hiệu quả để chạy các ứng dụng web trong production , nhưng bạn có thể cần chạy nhiều ứng dụng trên cùng một server Docker. Trong trường hợp này, bạn cần cài đặt Reverse Proxy vì bạn chỉ muốn hiển thị các cổng 80443 với phần còn lại của thế giới.
2020-10-27

Cách thiết lập một đường ống triển khai liên tục với GitLab CI / CD trên Ubuntu 18.04
GitLab là một nền tảng cộng tác open-souce cung cấp các tính năng mạnh mẽ ngoài việc lưu trữ một kho mã. Bạn có thể theo dõi các vấn đề, gói server lưu trữ và đăng ký, duy trì Wiki, cài đặt đường ống tích hợp liên tục (CI) và triển khai liên tục (CD), v.v.
2020-10-26

Cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 20.04
phpMyAdmin được tạo ra để user có thể tương tác với MySQL thông qua giao diện web. Trong hướng dẫn này, ta sẽ thảo luận về cách cài đặt và bảo mật phpMyAdmin để bạn có thể sử dụng nó một cách an toàn để quản lý database của bạn trên hệ thống Ubuntu 20.04.
2020-10-22

Cách cài đặt BigBlueButton trên Ubuntu 16.04
BigBlueButton là một lớp học ảo open-souce , giàu tính năng, nơi bạn có thể dạy học sinh của bạn . BigBlueButton cung cấp các slide thuyết trình, chia sẻ máy tính để bàn, âm thanh và video, trò chuyện và bảng trắng đa user ảo, tất cả đều được gói gọn trong một giao diện có thể truy cập được trên trình duyệt.
2020-10-21

Cách đồng bộ hóa và chia sẻ file với Seafile trên Ubuntu 18.04
Seafile là một nền tảng chia sẻ và đồng bộ hóa file open-souce , tự lưu trữ. User có thể lưu trữ và tùy chọn mã hóa dữ liệu trên server của riêng họ với không gian lưu trữ là giới hạn duy nhất. Với Seafile, bạn có thể chia sẻ các file và folder bằng cách sử dụng đồng bộ hóa đa nền tảng và các liên kết được bảo vệ bằng password tới các file có ngày hết hạn. Tính năng tạo version file nghĩa là user có thể khôi phục các file hoặc folder đã xóa và sửa đổi.
2020-10-15

Cách cài đặt MongoDB từ Kho lưu trữ APT mặc định trên Ubuntu 20.04
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-10

Cách cài đặt mongodb trên ubuntu 18.04 từ trang chủ Mongodb
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-10-08

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-10-08

Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-10-08

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 từ kho APT mặc định
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-08

Làm thế nào để quản lý client OpenSSH trên Ubuntu 18.04
Server Linux thường được quản lý từ xa bằng SSH bằng cách kết nối với server OpenSSH , đây là phần mềm server SSH mặc định được sử dụng trong Ubuntu, Debian, CentOS, FreeBSD và hầu hết các hệ thống dựa trên Linux / BSD khác. Nỗ lực đáng kể được đặt vào việc đảm bảo khía cạnh phía server của SSH, vì SSH hoạt động như một mục nhập vào server của bạn.
2020-09-30

Cách cài đặt và sử dụng ClickHouse trên Ubuntu 20.04
ClickHouse là database phân tích hướng cột open-souce được tạo bởi Yandex cho các trường hợp sử dụng OLAP và dữ liệu lớn. Hỗ trợ xử lý truy vấn thời gian thực của ClickHouse làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu kết quả phân tích dưới giây.
2020-09-22

Cách cài đặt và cấu hình Mahara trên Ubuntu 18.04
Mahara là một hệ thống mạng xã hội và ePortfolio open-souce tự nhận mình là “môi trường học tập cá nhân lấy người học làm trung tâm”. Mahara đặc biệt phổ biến trong các tổ chức học thuật, nơi nó cung cấp cho người học một nền tảng để quản lý và chia sẻ kiến thức cũng như sự phát triển của họ.
2020-09-21

Cách cài đặt Jitsi Meet trên Ubuntu 20.04
Jitsi Meet là một ứng dụng hội nghị truyền hình open-souce dựa trên WebRTC . Server Jitsi Meet cung cấp các phòng hội nghị video nhiều người mà bạn có thể truy cập bằng trình duyệt của bạn và cung cấp chức năng tương đương với cuộc gọi hội nghị Zoom hoặc Skype. Lợi ích của hội nghị Jitsi là tất cả dữ liệu chỉ đi qua server của bạn và mã hóa TLS end-to-end đảm bảo không ai có thể rình mò cuộc gọi. Với Jitsi, bạn có thể chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn vẫn như vậy.
2020-09-18

Cách thiết lập server VPN IKEv2 với StrongSwan trên Ubuntu 20.04
Mạng riêng ảo, hay VPN, cho phép bạn mã hóa lưu lượng một cách an toàn khi nó di chuyển qua các mạng không tin cậy , chẳng hạn như các mạng tại quán cà phê, hội nghị hoặc sân bay.
2020-09-16

Cách xử lý sandbox với Systemd trên Ubuntu 20.04
Sandboxing là một kỹ thuật bảo mật máy tính tập trung vào việc cô lập một chương trình hoặc quy trình khỏi các phần của hệ thống mà nó không cần phải tương tác trong quá trình hoạt động bình thường. Khi một chương trình mới được bắt đầu, nó có tất cả các khả năng của user mà nó chạy. Những khả năng này thường nhiều hơn những gì chương trình cần để thực hiện chức năng của nó. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật khi một kẻ xấu thao túng chương trình để truy cập vào một số khả năng không được sử dụng của nó để làm điều gì đó mà chương trình thường không làm.
2020-09-16

Cách cài đặt và cấu hình Neo4j trên Ubuntu 20.04
Neo4j là database đồ thị ghi lại mối quan hệ giữa các node dữ liệu, trong khi database quan hệ truyền thống sử dụng các hàng và cột để lưu trữ và cấu trúc dữ liệu. Vì mỗi nút lưu trữ các tham chiếu đến tất cả các node khác mà nó được kết nối, Neo4j có thể mã hóa và truy vấn các mối quan hệ phức tạp với chi phí tối thiểu.
2020-09-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 37 Show 1 - 25 of 917