Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 10
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2020-10-07

Các biện pháp bảo mật được đề xuất để bảo vệ server của bạn
Bắt đầu và chạy các ứng dụng của bạn thường sẽ là mối quan tâm chính của bạn khi bạn đang làm việc trên cơ sở hạ tầng cloud . Là một phần của quá trình cài đặt và triển khai của bạn, điều quan trọng là phải xây dựng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và triệt để cho các hệ thống và ứng dụng của bạn trước khi chúng được công bố rộng rãi. Việc triển khai các biện pháp bảo mật trong hướng dẫn này trước khi bạn triển khai ứng dụng của bạn sẽ đảm bảo bất kỳ phần mềm nào bạn chạy trên cơ sở hạ tầng của bạn đều có cấu hình cơ sở an toàn, trái ngược với các biện pháp đặc biệt có thể được triển khai sau khi triển khai.
2020-06-30

Các biện pháp bảo mật được đề xuất để bảo vệ server của bạn
Bắt đầu và chạy các ứng dụng của bạn thường sẽ là mối quan tâm chính của bạn khi bạn đang làm việc trên cơ sở hạ tầng cloud . Là một phần của quá trình cài đặt và triển khai, điều quan trọng là phải xây dựng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ và triệt để cho các hệ thống và ứng dụng của bạn trước khi chúng được công bố rộng rãi. Việc triển khai các biện pháp bảo mật trong hướng dẫn này trước khi bạn triển khai ứng dụng của bạn sẽ đảm bảo bất kỳ phần mềm nào bạn chạy trên cơ sở hạ tầng của bạn đều có cấu hình cơ sở an toàn, trái ngược với các biện pháp đặc biệt có thể được triển khai sau khi triển khai.
2020-06-30

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên Ubuntu 20.04
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2020-05-06

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 8
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2020-04-14

Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 9
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2018-09-07

Cách kiểm tra bảo mật server Docker với Docker Bench cho bảo mật trên Ubuntu 16.04
Sử dụng Docker để chứa các ứng dụng và dịch vụ của bạn có thể mang lại cho bạn một số lợi ích bảo mật, nhưng cài đặt Docker mặc định vẫn có chỗ cho một số cải tiến cấu hình liên quan đến bảo mật. Trung tâm Bảo mật Internet , một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ quảng bá các phương pháp hay nhất về bảo mật internet, đã tạo danh sách kiểm tra từng bước để bảo mật Docker . Sau đó, group Docker đã phát hành một công cụ kiểm tra bảo mật - Docker Bench for Security - để chạy qua danh sách kiểm tra này trên server Docker và gắn cờ bất kỳ vấn đề nào mà nó tìm thấy.
2018-06-14

Cách thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu 18.04
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2018-05-24

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 7
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2018-03-19

Cách thiết lập và cấu hình server OpenVPN trên CentOS 7
Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy như thể bạn đang ở trên một mạng riêng. Nó cho phép bạn tự do truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy , như WiFi tại khách sạn hoặc quán cà phê.
2018-03-19

Cách chặn quảng cáo ở cấp DNS bằng Pi-hole và OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Quảng cáo trực tuyến không chỉ gây khó chịu mà còn là nguồn phần mềm độc hại tiềm ẩn trên thiết bị của bạn. Mặc dù có các plugin được thiết kế để chặn quảng cáo trên cơ sở mỗi ứng dụng / mỗi thiết bị, việc dừng quảng cáo ở cấp DNS cung cấp một giải pháp hoàn thiện hơn nhiều trên tất cả các ứng dụng và thiết bị của bạn cùng một lúc.
2017-12-04

Cách thực hiện kiểm tra bảo mật với Lynis trên Ubuntu 16.04
Lynis là một ứng dụng kiểm tra bảo mật open-souce dựa trên server có thể đánh giá cấu hình và tư thế bảo mật của Linux và các hệ điều hành giống UNIX khác.
2017-04-28

Cách giám sát bảo mật hệ thống của bạn với osquery trên Ubuntu 16.04
osquery là một công cụ bảo mật open-souce sử dụng hệ điều hành và biến nó thành một database khổng lồ, với các bảng mà bạn có thể truy vấn bằng các câu lệnh giống SQL. Với những truy vấn này, bạn có thể giám sát tính toàn vẹn của file , kiểm tra trạng thái và cấu hình của firewall , thực hiện kiểm tra bảo mật của server mục tiêu, v.v.
2017-02-15

Cách tạo mạng nội bộ với OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Intranet là mạng riêng do các tổ chức tạo ra để dễ dàng giao tiếp và truyền dữ liệu. Mạng nội bộ được xây dựng bằng cách kết nối nhiều mạng trên toàn thế giới để tạo ra một mạng ảo mới. User được kết nối với mạng nội bộ có thể truy cập các trang web nội bộ nhất định hoặc có quyền truy cập vào các dịch vụ mạng và nội dung khác trên mạng nội bộ. Ví dụ: nếu một nhân viên bên ngoài công ty muốn truy cập thông tin nhạy cảm nằm trên mạng chính của người sử dụng lao động của họ, nhân viên đó sẽ kết nối với một server VPN đặt trên mạng chính tại văn phòng. Kết nối VPN này sẽ tạo ra một tunnel an toàn giữa nhân viên và văn phòng. Trên mạng, kết nối của nhân viên sẽ xuất hiện như thể họ được kết nối local với mạng chính và không sử dụng kết nối ngoài trang web.
2016-09-23

Cách thiết lập server OpenVPN trên Ubuntu 16.04
Bạn muốn truy cập Internet một cách an toàn và bảo mật từ điện thoại thông minh hoặc notebook của bạn khi được kết nối với mạng không tin cậy như WiFi của khách sạn hoặc quán cà phê? Mạng riêng ảo (VPN) cho phép bạn truy cập các mạng không tin cậy một cách riêng tư và an toàn như thể bạn đang sử dụng mạng riêng. Lưu lượng xuất phát từ server VPN và tiếp tục hành trình đến đích.
2016-05-04

Cách di chuyển quy tắc firewall Iptables sang server mới
Khi di chuyển từ server này sang server khác, bạn thường muốn di chuyển các luật firewall iptables như một phần của quy trình. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sao chép bộ luật iptables đang hoạt động của bạn từ server này sang server khác.
2015-09-02

3 cách duyệt Internet an toàn với OpenVPN trên Debian 8
Các lý do để duyệt Internet với nhiều quyền riêng tư hơn cũng khác nhau tùy theo cách để đạt được điều đó.
2015-08-31

Cách thiết lập firewall Iptables để bảo vệ lưu lượng truy cập giữa các server của bạn
Triển khai các thành phần rời rạc trong cài đặt ứng dụng của bạn trên các node khác nhau là cách phổ biến để giảm tải và bắt đầu mở rộng quy mô theo chiều ngang. Ví dụ điển hình là cấu hình database trên một server riêng biệt từ ứng dụng của bạn. Mặc dù có rất nhiều lợi ích với cài đặt này, việc kết nối qua mạng liên quan đến một loạt các mối quan tâm mới về bảo mật.
2015-08-20

Tìm hiểu sâu về kiến trúc Iptables và Netfilter
Tường lửa là một công cụ quan trọng có thể được cấu hình để bảo vệ server và cơ sở hạ tầng của bạn. Trong hệ sinh thái Linux, iptables là một công cụ firewall được sử dụng rộng rãi, giao tiếp với khung lọc gói netfilter của nhân. Đối với user và administrator , những người không hiểu kiến trúc của các hệ thống này, việc tạo ra các policy firewall tin cậy có thể gây khó khăn, không chỉ do cú pháp khó khăn mà còn do số lượng các phần liên quan có trong khuôn khổ.
2015-08-20

Cách triển khai mẫu firewall cơ bản với Iptables trên Ubuntu 14.04
Triển khai firewall là một bước quan trọng trong việc bảo mật server của bạn. Một phần lớn trong số đó là quyết định các luật và policy riêng lẻ sẽ thực thi các giới hạn lưu lượng truy cập vào mạng của bạn. Tường lửa như iptables cũng cho phép bạn nói về khung cấu trúc mà các luật của bạn được áp dụng.
2015-08-20

Cách chuyển tiếp cổng thông qua cổng Linux với Iptables
NAT , hay bản dịch địa chỉ mạng, là một thuật ngữ chung để chỉ các gói tin nhằm chuyển hướng chúng đến một địa chỉ thay thế. Thông thường, điều này được sử dụng để cho phép lưu lượng vượt qua ranh giới mạng. Một server thực hiện NAT thường có quyền truy cập vào hai hoặc nhiều mạng và được cấu hình để định tuyến lưu lượng giữa chúng.
2015-08-20

Cách di chuyển từ FirewallD sang Iptables trên CentOS 7
Giống như hầu hết các bản phân phối Linux khác, CentOS 7 sử dụng khung netfilter bên trong nhân Linux để truy cập các gói truyền qua mạng . Điều này cung cấp giao diện cần thiết để kiểm tra và thao tác các gói nhằm triển khai hệ thống firewall .
2015-08-20

Cách liệt kê và xóa các quy tắc firewall Iptables
Iptables là một firewall đóng role thiết yếu trong bảo mật mạng cho hầu hết các hệ thống Linux. Trong khi nhiều hướng dẫn về iptables sẽ dạy bạn cách tạo các luật firewall để bảo mật server của bạn , thì phần này sẽ tập trung vào một khía cạnh khác của quản lý firewall : liệt kê và xóa các luật .
2015-08-14

Cách thiết lập server OpenVPN trên Debian 8
OpenVPN là một ứng dụng VPN open-souce cho phép bạn tạo và tham gia mạng riêng tư một cách an toàn qua Internet công cộng. Nói tóm lại, điều này cho phép user cuối che giấu các kết nối và chuyển an toàn hơn một mạng không tin cậy .
2015-08-10

Iptables Essentials: Các quy tắc và lệnh firewall chung
Iptables là phần mềm firewall có trong hầu hết các bản phân phối Linux theo mặc định. Hướng dẫn kiểu ghi chú này cung cấp một tra cứu nhanh đến các lệnh iptables sẽ tạo ra các luật firewall rất hữu ích trong các tình huống phổ biến hàng ngày. Điều này bao gồm các ví dụ iptables về việc cho phép và chặn các dịch vụ khác nhau theo cổng, network interface và địa chỉ IP nguồn.
2015-08-10

1 2 Show 1 - 25 of 39