Hình dạng kiểu tạp chí xung quanh các phần tử nổi trong CSS Với hình dạng bên ngoài
Một phần của
mô-đun CSS Shapes 1 , hình dạng bên ngoài là một thuộc tính thú vị giúp bạn dễ dàng cài đặt hình dạng cho gói văn bản xung quanh một phần tử nổi. Ví dụ: nếu phần tử nổi là một hình ảnh có nhiều khoảng trắng hoặc nếu nó có bán kính đường viền khác, thì giá trị của shape-ngoài sẽ phát huy tác dụng để xác định cách văn bản bao quanh nó.
2020-09-03
Giới thiệu về cách sử dụng Redux trong ứng dụng React Native
Redux là một containers trạng thái có thể dự đoán được cho các ứng dụng JavaScript. Nếu Redux chưa quen với bạn, ta khuyên bạn nên xem phần giới thiệu của ta về Redux .
2020-09-02
Cách thực hiện theo dõi phân tán với Jaeger trên Kubernetes
Kubernetes và các kiến trúc microservice mà nó cho phép có thể tạo ra các hệ thống rất hiệu quả và có thể mở rộng. Nhưng vấn đề nảy sinh khi một trong những dịch vụ nhỏ này phát triển các vấn đề về hiệu suất. Thông thường, trước tiên, ta nhận thấy rằng thời gian phản hồi từ các dịch vụ dành cho khách hàng của ta ngày càng dài hơn. Vấn đề có thể là với một trong các dịch vụ backend , hoặc có thể là một database vượt quá khả năng tối ưu của nó. Để phát hiện ra root rễ của vấn đề, ta cần triển khai theo dõi phân tán .
2020-09-01
... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 139 Show 221 - 240 of 2764